Przyrząd autoasekuracyjny At Hieght – Blocker (instrukcja użytkowania)