Ochronniki słuchu Kask – SC 1

Ochronniki słuchu Kask SC 1 zielone do użytkowania w miejscach gdzie przekroczone są normy hałasu