tel.: +48 691 676 200 e-mail: info@wysokonisko.pl

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYSOKO NISKO

 • Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem
 • www.wysokonisko.pl

  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Sklep internetowy Wysoko Nisko, dostępny pod adresem wysokonisko.pl prowadzony jest przez firmę Trójkołamacze Chrapkowski Marcin z siedzibą w Toruniu 87-100 przy ul. Tadeusza Kościuszki 41/47. Podmiot prowadzi działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowanej pod numerem NIP: 879-214-34-51 oraz Regon: 340300440 (organ, który zarejestrował działalność gospodarczą to Urząd Miasta Torunia); zwany także zamiennie Usługodawcą.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

  tel: 691 676 200
  poczta elektroniczna: kontakt@wysokonisko.pl
  adres: Wysoko Nisko, ul. Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń

  DEFINICJE

  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (w tym również Konsument).
  3. Sprzedawca (Sprzedający) – firma Trójkołamacze Chrapkowski Marcin z siedzibą w Toruniu 87-100 przy ul. Tadeusza Kościuszki 41/47. Podmiot prowadzi działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowanej pod numerem NIP: 879-214-34-51 oraz Regon: 340300440 (organ, który zarejestrował działalność gospodarczą to Urząd Miasta Torunia); zwany także zamiennie Usługodawcą.
  4. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie Usług.
  7. Sklep Internetowy Wysoko Nisko (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wysokonisko.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
  8. Strona – Usługodawca i Klient.
  9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.wysokonisko.pl
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  13. Formularz zamówienia (podstrona „Zamówienie”) – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  14. Sklep Stacjonarny – nieruchome miejsce, w którym Trójkołamacze Chrapkowski Marcin prowadzi swoją działalność związaną z Wysoko Nisko – lokal przy ul. Kościuszki 41/47 w Toruniu.


  INFORMACJE OGÓLNE

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  4. Na stronie produktu, poza aktualną ceną produktu, podana jest tzw. cena omnibus, czyli najniższa cena danego produktu w ciągu ostatnich 30 dni.
  5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień.
  7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Wysoko Nisko są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCES ICH REALIZACJI

  1. Sklep internetowy Wysoko Nisko zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości opłat za transport czy dostawę. Przy czym zmiany takie nie będą naruszały praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego przed dokonaniem ww. zmian.
  2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.
  3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub mailowo można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
  4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia wybierając zamawiane towary lub usługi, sposób dostawy i płatności spośród dostępnych oraz podając wymagane dane adresowe (adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu – jeśli wymaga tego wybrany przewoźnik) oraz ewentualnie dane, na jakie ma być wystawiona faktura.
  5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem za zawartą.
  6. W przypadku, gdy podane przez Kupującego w Zamówieniu dane nie są kompletne lub są błędne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym drogą mailową lub telefoniczną. Jeżeli Sprzedającemu nie uda się skontaktować z Kupującym w ciągu 5 dni roboczych zamówienie zostaje anulowane.
  7. W przypadku, gdy niektóre z zamówionych Towarów nie będą dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
  8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze osobistym Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  11. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia:
   • w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym – w momencie wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego opłaty za zamówienie
   • w przypadku wyboru płatności elektronicznych – w momencie otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia płatności od operatora płatności elektronicznych
   • w przypadku wyboru płatności za pobraniem – w momencie dokonania zamówienia.
  12. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego.
  13. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon lub faktura VAT.
  14. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  15. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  ZAKŁADANIE KONTA

  1. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnych Zamówień. W tym celu Kupujący powinien nadać indywidualne hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie ustalonych loginu i hasła.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@wysokonisko.pl

  WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Paczkomatów InPost. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w Sklepie Stacjonarnym w godzinach jego otwarcia.
  3. Przesyłka zostanie dostarczona zgodnie z terminami podanymi w regulaminach danych przewoźników. Przy wyborze opcji płatności przelewem tradycyjnym należy do czasu transportu przesyłki przez przewoźnika doliczyć czas niezbędny do zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Produkty z adnotacją „na stanie”, z możliwością zakupu, należy uważać za dostępne w magazynie Sprzedającego.
  4. Kupujący zostanie obciążony kosztami dostawy (wysyłki), określonymi w Cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący w każdej chwili może zapoznać się z Cennikiem wchodząc na podstronę Sklepu „Wysyłka”.

  PŁATNOŚCI

  1. Na każdy sprzedany towar wystawiony zostanie paragon lub na żądanie Klienta faktura VAT.
  2. Płatności za zamówiony towar można dokonać osobiście w siedzibie Sklepu Stacjonarnego, gotówką za pobraniem w momencie odbioru towaru od kuriera, za pośrednictwem systemu płatności (PayU) lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu.
  3. Kupujący w każdej chwili może zapoznać się z możliwymi sposobami płatności wchodząc na podstronę Sklepu „Płatności”.

  ODBIÓR PRODUKTÓW

  1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Nie należy przyjmować przesyłki, jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub plomby (taśmy) są zerwane. W takiej sytuacji, w obecności kuriera, należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Prawa Klienta do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość nie stosuje się w przypadku umów, w których kwota do zapłaty nie przekracza 50 zł.
  2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  3. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość stosuje się, gdy Klient kupuje jako konsument, czyli:
   a) jest kupującym, który nie prowadzi działalności gospodarczej
   b) prowadzi działalność gospodarczą i jako osoba fizyczna kupuje przedmiot na potrzeby swojej działalności, ale zakup nie ma charakteru zawodowego – dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, zgodnie z art. 7aa. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego.
  4. Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał zakupioną rzecz. Aby dokonać zwrotu należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej. Opłatę za ewentualną przesyłkę oświadczenia odstąpienia od umowy ponosi Klient.
  5. Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie jest tym samym wymagane, aby towar odesłano wraz z powyższym oświadczeniem. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  6. Klient może, ale nie musi skorzystać ze wzoru Oświadczenia znajdującego się na stronie Sprzedającego.
  7. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu Stacjonarnego.
  8. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty przez Sprzedającego tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie on kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.
  9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności na wskazany w Oświadczeniu rachunek bankowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  10. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Klientowi jedynie koszty najtańszego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.
  11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. W przypadku faktury VAT Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystawia fakturę korygująca. W ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania faktury korygującej Sprzedający dokona zwrotu środków na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

  PROCEDURA REKLAMACJI

  PODSTAWA PRAWNA – BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

  1. Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności towaru z umową dotyczy relacji pomiędzy Sprzedającym a konsumentem oraz jednoosobową działalnością gospodarczą, której zakup nie miał charakteru zawodowego.
  2. W przypadku niezgodności towaru z umową Sprzedający jest odpowiedzialny za wadliwy towar przez 2 lata od momentu wydania towaru. Za towar niezgodny z umową nie uznaję się przedmiotów wadliwych w wyniku ich nieprawidłowego użycia przez Klienta.
  3. Termin na złożenie reklamacji z tytułu brak zgodności towaru z umową upływa w ciągu 2 lat od momentu wydania towaru przez Sprzedającego.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną określając rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, można skorzystać z formularza umieszczonego na Stronie Sklepu.
  5. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu Stacjonarnego.
  6. W ramach składania reklamacji z tytułu brak zgodności towaru z umową Klient może żądać naprawienia towaru lub wymiany towaru na wolny od wad. Sprzedający ma prawo odmówić spełnienia żądania kupującego jeśli żądanie jest niemożliwe do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów.
  7. Jeśli sprzedający odmówi usunięcia wady lub wymiany Kupujący może zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
  8. Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych. Ustosunkowanie się do reklamacji to poinformowanie Klienta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu.
  9. W przypadku uznania reklamacji Kupującemu należy się zwrot kosztów przesyłki reklamowanego towaru oraz pisma reklamacyjnego.
  PODSTAWA PRAWNA – RĘKOJMIA
  1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi dotyczy relacji pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą (z wyłączeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, której zakup nie miał charakteru zawodowego).
  2. W przypadku niezgodności towaru z umową Sprzedający jest odpowiedzialny za wadliwy towar przez 2 lata od momentu wydania towaru. Za towar niezgodny z umową nie uznaję się przedmiotów wadliwych w wyniku ich nieprawidłowego użycia przez Klienta.
  3. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.
  4. Termin na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi upływa w ciągu roku po dostrzeżeniu wady towaru, jednak przed upływem 2 lat od momentu wydania towaru przez Sprzedającego.
  5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną określając rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, można skorzystać z formularza umieszczonego na Stronie Sklepu.
  6. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu Stacjonarnego.
  7. W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi Klient może żądać naprawienia towaru lub wymiany towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
  8. W przypadku wyboru przez Klienta roszczenia związanego z usunięciem wady lub wymianą towaru na wolny od wad Sprzedający ma prawo odmówić spełnienia żądania kupującego, pod warunkiem że wybór dokonany przez kupującego jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń.
  9. Odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny możliwe jest wtedy, gdy Klient nie może żądać skutecznej naprawy lub wymiany towaru (bo jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów). Uprawnienia te obowiązują także w przypadku, gdy towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiany lub Sprzedający nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy, który na nim ciążył, przy wcześniejszym żądaniu ze strony Klienta oraz gdy naprawa lub wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności.
  10. Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych. Ustosunkowanie się do reklamacji to poinformowanie Klienta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu.
  11. W przypadku uznania reklamacji Kupującemu należy się zwrot kosztów przesyłki reklamowanego towaru oraz pisma reklamacyjnego.
  PODSTAWA PRAWNA – GWARANCJA
  1. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu można odnaleźć na stronach producentów lub importerów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
  2. Gwarant powinien wykonać swoje obowiązki (np. związane z naprawą lub wymianą towaru) w terminie wskazanym w treści oświadczenia gwarancyjnego. Jeżeli nie przewiduje ono takiego terminu, gwarant powinien dokonać tego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia przez konsumenta wadliwego produktu do gwaranta lub udostępnienia go w miejscu, w którym się znajduje.
  3. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
  4. Aby przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedającego należy przesłać reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, można skorzystać z formularza umieszczonego na Stronie Sklepu.
  5. Naprawiony produkt, a w przypadku braku możliwości naprawy, nowy produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   https://uokik.gov.pl/kontakt-inspekcja-handlowa
   https://uokik.gov.pl/pomoc-dla-konsumentow
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Informacje oraz dane osobowe podane przez Kupującego podlegają przetwarzaniu zgodnie z Polityką Prywatności.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z www.wysokonisko.pl lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu, obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
  Back to Top