przyrząd-zaciskowy-małpaprawa-kolor-czarny-Petzl-Ascension

przyrzad zaciskowy do podchodzenia na linie Petzl Ascension w wersji czarnej