Przyrząd autoasekuracyjny At Height – Blocker

Przyrząd autoasekuracyjny At Height - Blocker widok na urządzenie