Przyrząd autoasekuracyjny At Height – Blocker z liną