Użytkowanie lonży z amortyzatorem Rothoblaas – Double Sicurope

Użycie lonży Double Sicurope podczas poruszania się po systemie linowym

Użytkowanie lonży Rothoblaas podczas poruszania się po linowych systemach asekuracyjnych