lonza do pracy w podparciu z zatrzasnikami Kaya Safety WPL K6 K7 3A 3 m

do lonży do pracy w podparciu WPL Kaya Safety dołączone są 2 zatrzaśniki K-6 oraz K-7 3A