autoasekuracja Back Up

Przyrząd Back Up Kong na linie z wpiętym karabinkiem