przyrząd monitor

przyrząd autoasekuracyjny Monitor Beala zainstalowany na linie