goblin camp

Korpus Goblina z znaczeniami - przyrządu autoasekuracyjnego i zaciskowego marki Camp