Przyrzad-sparrow-z-wpieta-lina

przyrząd zjazdowy Sparrow zainstalowany na linie