Linka-narzedziowa-Irudek-Tool-Holder-PRS2-z-karabinkiem

lonża sprzętowa z dwoma ramionami do bezpiecznego używania narzędzi Irudek PRS2