Punkt kotwiczenia do drewna Rothoblass-loop

Punkt asekuracyjny zgodny z normą En 795 A do drewna Loop Rothoblaas