INSTALACJA LINY

Metoda instalacji liny przez przerzucenie przez dach budynku