Zmiana okresów użytkowania sprzętu SOI ROCK EMPIRE

Czeski producent z dniem 1 stycznia 2015 roku wprowadza nowe okresy użytkowania sprzętu ochrony indywidualnej. Zmiany polegają na odróżnieniu daty produkcji od daty pierwszego użycia uwzględniając pięcioletni czas dystrybucji i… Więcej →