Zmiana okresów użytkowania sprzętu SOI ROCK EMPIRE

Czeski producent z dniem 1 stycznia 2015 roku wprowadza nowe okresy użytkowania sprzętu ochrony indywidualnej. Zmiany polegają na odróżnieniu daty produkcji od daty pierwszego użycia uwzględniając pięcioletni czas dystrybucji i przechowywania sprzętu. Dotychczas producent zezwalał na maksymalny czas użytkowania, który wynosił 10 lat od daty produkcji. Od 2015 roku Rock Empire wyznacza czas maksymalnego użytkowania, który uzależniony jest od daty pierwszego użycia, a nie daty produkcji. Sprzęt maksymalnie może być użytkowany 15 lat biorąc pod uwagę 5 lat magazynowania i 10 lat użytkowania.

Przykład 1:
Data produkcji uprzęży 2015 – data pierwszego użycia 2015 – maksymalny czas użytkowania 2025
(10 lat użytkowania)

Przykład 2:
Data produkcji uprzęży 2015 – data pierwszego użycia 2017 – maksymalny czas użytkowania 2027
(2 lata magazynowanie + 10 lat użytkowanie)

Przykład 3:
Data produkcji uprzęży 2015 – data pierwszego użycia 2020 – maksymalny czas użytkowania 2030
(5 lat magazynowanie + 10 lat użytkowanie)

Przykład 4:
Data produkcji uprzęży 2015 – data pierwszego użycia 2025 – maksymalny czas użytkowania 2030
(10 lat magazynowanie + 5 lat użytkowanie)

Maksymalny czas użytkowania produktów Rock Empire
  • Uprzęże przemysłowe 10 + 5 lat
  • Liny 10 + 5 lat
  • Tekstylia 10 + 5 lat
  • Kaski i produkty wykonane z plastiku 10 + 5 lat
  • Sprzęt metalowy – czas ograniczony zużyciem
  • Sprzęt metalowy z plastikowymi elementami 10 + 5 lat