Przyrząd zjazdowy D4 – Nowość BEAL PRO

Beal Pro chcąc ugruntować swoja pozycję na rynku wprowadził nowy przyrząd zjazdowy D4. Jest to przyrząd przeznaczony do pracy w dostępie linowym oraz ratownictwa. Beal nie produkuje samodzielnie przyrządu, a… read more →