Okresowa kontrola SOI firmy PROTEKT

Łódzka firma Protekt jest zdecydowanym liderem na polskim rynku w dziedzinie produkcji i dystrybucji sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Protekt oferuje swoje produkty w wielu przemysłowych branżach. Co istotne, większość produkcji odbywa się w łódzkiej siedzibie firmy. Wraz z rozwojem działalności firma zwiększa siatkę dystrybutorów oraz certyfikowanych kontrolerów produktów marki Protekt.

Szkolenie dla dystrybutorów

W dniu 14 czerwca na zaproszenie firmy Protekt wzięliśmy udział w szkoleniu przeprowadzonym dla dystrybutorów. Szkolenie miało na celu nadanie uprawnień do okresowych przeglądów środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości. Szkolenie zostało przeprowadzone w łódzkiej siedzibie firmy Protekt, gdzie mogliśmy zapoznać się z nowościami produktowymi, na własne oczy zobaczyć próby wytrzymałościowe produktów oraz poznać szczegółowe wytyczne dotyczące dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania.

Wytyczne producenta

Protekt, podobnie jak inni producenci, zastrzega sobie możliwość wydania negatywnego wyniku kontroli sprzętowi, który:

  • jest dostarczony bez wypełnionej karty kontroli
  • nie posiada czytelnego numeru fabrycznego
  • przekroczył czas użytkowania
  • posiada własne, niedozwolone oznaczenia (napisy na taśmach szelek, lonżach itp.)
  • jest uszkodzony mechanicznie
  • nosi ślady oddziaływania chemikaliów (farby, smary, kwasy, zasady, rozpuszczalniki itd.)
  • uczestniczył w powstrzymywaniu spadania
  • był narażony na wysokie i niskie temperatury

Nowy okres użytkowania

Od 2019 roku po długotrwałych badaniach laboratoryjnych firma Protekt zdecydowała się na zmianę okresu użytkowania swoich produktów. Sprzęt wydany do użytkowania w 2019 roku posiada 10 letni okres użytkowania wyznaczony od daty produkcji w przypadku produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Jeżeli zaś chodzi o produkty metalowe to okres użytkowania nie został wyznaczony. W praktyce oznacza to, że o ile produkt posiada aktualny przegląd okresowy może być użytkowany bez ograniczeń (B.O.).

Dodatkowe informacje

  • Wyczerpujące informacje na temat okresowych przeglądów znajdziesz w zakładce Kontrola SOI.
  • Produkty firmy Protekt dostępne w sklepie internetowym Wysoko Nisko dostępne są tutaj.