Ochronniki słuchu Kask – SC 2

Słuchawki montowane do kasków zbadane z słuchawki i pałąka

W miejscach, gdzie natężenie hałasu przekracza normy należy stosować ochronę słuchu