Dobra praktyka BHP – siatka ochronna

Zgodnie z dobrą praktyką organizacja pracy powinna przebiegać zgodnie z następującymi priorytetami:

  • powinna być organizowana w taki sposób, aby unikać pracy na wysokości
  • w sytuacji, gdy nie jest to możliwe należy stosować środki ochrony zbiorowej
  • jeżeli niemożliwe jest stosowanie środków ochrony zbiorowej wyposażamy pracowników w środki ochrony indywidualnej

Jednym z przykładów stosowania środków ochrony zbiorowej są siatki chroniące przed upadkiem z wysokości zgodne z normą EN 1263-1. Metoda ta pozwala w łatwy i tani sposób zabezpieczyć miejsce pracy. Siatki zabezpieczające wykonane są z polipropylenu o dużej wytrzymałości. Włókna oprócz cech wytrzymałościowych posiadają zdolność pochłaniania energii podczas upadku z wysokości.

Zgodnie z art. 2376 § 1 Kodeksu pracy

pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej jeżeli są niezbędne do zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub brak jest możliwości ich wystarczającego ograniczenia za pomocą środków ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizacji pracy.