Konferencja 3M – bezpieczna i świadoma praca na wysokości

Na zaproszenie firmy 3M Poland sp. z o.o. wzięliśmy udział w II Konferencji Działu Badań i Rozwoju „Bezpieczna i świadoma praca na wysokości”, która odbyła się 10 października w siedzibie firmy we Wrocławiu.

Spotkanie specjalistów

Wrocławska konferencja była świetną okazją do wymiany doświadczeń. Mieliśmy możliwość spotkania się z przedstawicieli firm z naszej branży oraz osób związanych z ochroną pracy. Wśród zaproszonych gości spotkać było można przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli instytucji państwowych.

Wyjaśnienie zagadnień technicznych należało głównie do przedstawicieli Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP). Prawne aspekty ochrony pracy wyjaśniali inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Skutki społeczne i finansowe wypadków w pracy na przykładzie kwot odszkodowań wyjaśniał przedstawiciel brokera ubezpieczeniowego. Aspekty zdrowotne (w kontekście upadku z wysokości) wyjaśniał lekarz medycyny oraz specjalista z dziedziny ergonomii pracy. Dodatkowo swoimi doświadczeniami dzielili się przedstawiciele polskich przedsiębiorstw, relacjonując wprowadzone rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy w swoich jednostkach.

Tematyka konferencji

  • Aspekty zdrowotne w kontekście ochrony przed upadkiem z wysokości.
  • Przegląd obecnie obowiązujących na świecie uregulowań w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości.
  • Świadomość stosowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.
  • Działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości zagrożeń podczas prac na wysokości.
  • Przepisy dotyczące pracy na wysokości – polskie wymagania a wymagania użytkowników.
  • Skutki społeczne i prawne wypadków przy pracy.
  • Wpływ wprowadzenia rozporządzenia UE 2016/425 w miejsce Dyrektywy 89/686/EWG na zmiany w zakresie sprzętu ochrony przed upadkiem z wysokości.

Pokaz ratownictwa wysokościowego

Jednym z punktów konferencji był pokaz ratownictwa wysokościowego przeprowadzony przez ratowników górniczych KGHM i ekipy szkoleniowej 3M. W ewakuacji bezwładnie wiszącego pracownika, który uległ upadkowi z wysokości, istotny jest czas działania. „Szok wiszenia” (HHS – Harness Hang Syndrome) czyli zaburzenie krążenia spowodowane długim wiszeniem w uprzęży, może powodować omdlenia, a nawet śmierć. Akcja pokazowa miała na celu wskazać potrzebę tworzenia procedur ewakuacyjnych i ratowniczych w przypadku wypadku lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.

Ośrodek szkoleń wysokościowych 3M

Wszystkie badania dotyczące wypadków przy pracy jednoznacznie wskazują na potrzebę przeprowadzania gruntownych i profesjonalnych szkoleń wśród pracowników. Działaniom tym sprzyjają kompleksowo wyposażone ośrodki szkoleniowe. Mieliśmy tą niewątpliwą przyjemność być jednymi z pierwszych, którzy mogli odwiedzić nowy ośrodek szkoleniowy 3M, który powstał na terenie Wrocławia.

Dodatkowa wiedza – ważne linki

Oficjalna strona 3M