Zmiana oznaczeń numeru seryjnego PETZL

Od 2016 roku Petzl stopniowo będzie wprowadzał zmiany w oznaczeniach numerów indywidualnych sprzętu. Zmiany będą wprowadzane etapami w niektórych produktach marki Petzl.

Dla przykładu dotychczasowe oznaczenie 12 020 AA 2365 należało interpretować w następujący sposób:

12 – rok produkcji 2012
020 – dwudziesty dzień roku – styczeń
AA – numer inspektora
2365 – numer kolejnej wyprodukowanej sztuki

Nowe oznaczenie należy interpretować następująco 16 C 2368951 124

16 – rok produkcji 2016
C – miesiąc produkcji – Marzec (A-styczeń, B luty, …. , L-grudzień)
2368951 – numer serii
124 – numer kolejnej wyprodukowanej sztuki

Należy dodatkowo przypomnieć, iż wyczerpujące informacje na temat oznaczenia seryjnego sprzętu SOI wraz z datą produkcji i maksymalnym użytkowaniem produktu zgodnie z normą EN 365 muszą być zawarte w instrukcji użytkowania.